Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku"

Łebień, 2020-12-21 ZSŁ.271.03.2020 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku” ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ...

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ILOŚCI 45000 LITRÓW DO KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU W 2021 ROKU

Łebień, 10.12.2020 r. ZSŁ. 271.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) prze

Ogłoszenie zamówienia publicznego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku

Ogłoszenie nr 613483-N-2020 z dnia 2020-11-20 r. Zespół Szkół w Łebieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego".

Łebień, 2020-07-14 ZSŁ.271.01.2020 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,, Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego. ”

INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego”

Łebień, 2020-07-06 Znak sprawy: ZSŁ.271.01.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie: „Przebudowa budynku &

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego. Ogłoszenie nr 552406-N z dnia 2020-06-19

Ogłoszenie nr 552406-N-2020 z dnia 2020-06-19 r. Zespół Szkół w Łebieniu: Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2020 roku"

Łebień, 2019-12-19 ZSŁ.271.01.2019 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2020 roku” ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ...