Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651)  - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

 Załóż konto 

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (8:00-15:00) do sekretariatu szkoły mieszczącej się w Łebieniu 93 A 84-351 Nowa Wieś Lęborska na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPGó
 • PDF
 • ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Przejdź do: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:


1. Wybierz z listy sprawę, którą chcesz załatwić np. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

2. Kliknij w przycisk: Przejdź do formularza

3. Kliknij w przycisk: Dodaj odbiorcę

4. Kliknij w przycisk: Filtruj

5. Wpisz adres skrytki: /zslebien/SkrytkaESP

6. Zaznacz checksbox i kliknij Dodaj i Zatwierdź

7. Następnie kliknij w przycisk: Zapisz i Przejdź dalej

8. Wybierz rodzaj podpisu np. Bez podpisu elektronicznego

9. Wybierz radiobuton: Wyślij w trybie przedłożenia i kliknij Wyślij

10. Jeśli postępowałęś zgodnie z instrukcjami otrzymasz komunikat o treści:

Dokument "Pismo ogólne do podmiotu publicznego v1.2.xml" został pomyślnie wysłany (w trybie przedłożenia) na adres "/zslebien/SkrytkaESP". Dokument został przyjęty., wystawiono UPP.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2014 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1313
27 września 2018 10:35 (Krzysztof Wojtysiak) - Zmiana treści zakładki.
07 września 2018 11:04 (Krzysztof Wojtysiak) - Zmiana treści zakładki.
25 sierpnia 2014 22:40 (Krzysztof Wojtysiak) - Zmiana treści zakładki.