Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

Data ogłoszenia: 2020-12-21

ZSŁ.271.03.2020

 Łebień, 2020-12-21

ZSŁ.271.03.2020

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu na podstawie art. 92  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o:

 

wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne „Rolmasz” Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

 

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

a)      cena brutto - 60 pkt

b)      termin dostawy jednorazowej – 20 pkt

c)      długość terminu płatności – 20 pkt

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w  kryterium cena brutto

 

Punktacja w kryterium termin dostawy jednorazowej

Punktacja w kryterium długość terminu płatności

 

Łączna punktacja

1

„OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Sp. z.o.o.

ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

59,39 pkt

20 pkt

20 pkt

99,39 pkt

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ce Pe N”

Sp. z o. o.

ul.  Szczecińska 113

76-200 Słupsk

58,46 pkt

20 pkt

20 pkt

98,46 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Krzysztof Wojtysiak


Data publikacji: 21.12.2020 (15:39)Data aktualizacji: 21.12.2020 (15:39)
Osoba publikująca: Krzysztof WojtysiakOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 163

Przejdź do góry strony