przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651)  - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 
W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
 
 
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
   
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (8:00-15:00) do sekretariatu szkoły mieszczącej się w Łebieniu 93 A 84-351 Nowa Wieś Lęborska na następujących nośnikach danych:
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!
 
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Przejdź do: Elektroniczna Skrzynka Podawcza i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 
 1. Wybierz z listy sprawę, którą chcesz załatwić np. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 2. Kliknij w przycisk: Przejdź do formularza
 3. Kliknij w przycisk: Dodaj odbiorcę
 4. Kliknij w przycisk: Filtruj
 5. Wpisz adres skrytki: /zslebien/SkrytkaESP
 6. Zaznacz checksbox i kliknij Dodaj i Zatwierdź
 7. Następnie kliknij w przycisk: Zapisz i Przejdź dalej
 8. Wybierz rodzaj podpisu np. Bez podpisu elektronicznego
 9. Wybierz radiobuton: Wyślij w trybie przedłożenia i kliknij Wyślij
 10. Jeśli postępowałęś zgodnie z instrukcjami otrzymasz komunikat o treści: Dokument "Pismo ogólne do podmiotu publicznego v1.2.xml" został pomyślnie wysłany (w trybie przedłożenia) na adres "/zslebien/SkrytkaESP". Dokument został przyjęty., wystawiono UPP.
Data publikacji: 25.08.2014 (14:49)Data aktualizacji: 25.08.2014 (14:49)
Osoba publikująca: Krzysztof WojtysiakOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 454

Copyright © Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebień 93 A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska